top of page

Zásady ochrany osobních údajů

BTD group spol. s r.o., IČ 109345183, se sídlem Lečkova 1518/7, 14900, Praha 11 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 334868, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách www.betterthandiet.cz.

Osobní údaje nám poskytnete v těchto případech:

 • Využitím kontaktního formuláře

 • Využitím poptávkového formuláře

 • Využitím rezervačního formuláře

Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu, v němž je zadáte při využití tohoto kontaktního formuláře (tj. jméno, emailová adresa a telefonní číslo), a to pro účely odpovědi na zprávu, kterou Správci prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete, tedy z důvodu oprávněných zájmů Správce spočívajících v zájmu na tom, aby návštěvníci internetových stránek mohli Správce kontaktovat a Správce jim mohl na jejich zprávu odpovědět. Tyto oprávněné zájmy Správce jsou právním základem zpracování osobních údajů.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Poskytování služeb a jejich zlepšování, marketing

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, případně smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.

 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte objednanou službu, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace , rovněž, abychom Vás informovali o novinkách v rámci marketingové strategie.

 • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. 

 

   2. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby

 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů

 • po dobu, po kterou je provozovatel povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené provozovatelem jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 15 let od jejich vystavení.

 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání. V případě nákupu dochází k automatickému prodloužení.

 • Komunikace 2 roky

 • Soutěže 1 rok

  3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy

 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat / Ecomail/

 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

 • veřejným orgánům (např. policie)

 

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování provozovatel zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, telefonní číslo a emailová adresa je smluvním požadavkem a jste povinni tyto osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze kontaktní formulář využít.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Rovněž smíte podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Z hlediska nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, mohou být za osobní data považována i cookies nebo podobné identifikátory. Jimi se také zabývá tato politika.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

K čemu cookies používáme

Informace, které o vás získáme, používáme:

 • k vylepšení vaší zkušenosti s našimi stránkami (informace nám pomáhají k lepší reakci na individuální potřeby),

 • abyste mohli využívat funkce našich stránek – například Facebook komentáře,

 • abychom mohli reagovat na váš dotaz,

 • k zasílání informací a aktualit z webových stránek,

 • k následným marketingovým aktivitám (pokud k tomu udělíte výslovný souhlas),

 • k analýze našich podnikatelských aktivit (v agregované podobě).
   

Jaké soubory cookie používáme

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, je lze rozdělit na:

 • Konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

 • Trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů

 • Remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení

 • Analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

 • Esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Chcete-li vědět, jaká cookies používáme na tomto webu, klikněte v liště Cookies a GDPR na "NASTAVENÍ COOKIES", kde jsou rozděleny do patřičných kategorií.

Při načtení stránek používáme jen ta cookies, která jsou nezbytná pro nerušený chod webu a jeho funkcí. Ostatní je možné povolit či odmítnout jejich nastavením.

Jak odmítnout soubory cookies

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

V případě změn těchto informací, bude tento dokument aktualizován.

V Praze, 1. 7. 2023

bottom of page