top of page
BTD_hubnuti_omlazeni_procedura_zdarma_600x400.jpg

V Better Than Diet nevěříme na drastické diety a krátkodobá řešení. Místo toho vám nabízíme komplexní služby pro hubnutí a zlepšení vašeho vzhledu. Přijďte k nám a začněte se cítit skvěle sama se sebou.

Adresa

Better than Diet

Drahobejlova 10

Praha 9 190 00

Kontakt

Otevírací hodiny

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

9:00 – 17:00

9:00 - 20:00

9:00 - 20:00

9:00 - 20:00

9:00 - 16:00

Ochrana osobních údajů

BTD group spol. s r.o., IČ 109345183, se sídlem Lečkova 1518/7, 14900, Praha 11 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 334868, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách www.betterthandiet.cz.

Osobní údaje nám poskytnete v těchto případech:

 • Využitím kontaktního formuláře

 • Využitím poptávkového formuláře

 • Využitím rezervačního formuláře

Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu, v němž je zadáte při využití tohoto kontaktního formuláře (tj. jméno, emailová adresa a telefonní číslo), a to pro účely odpovědi na zprávu, kterou Správci prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete, tedy z důvodu oprávněných zájmů Správce spočívajících v zájmu na tom, aby návštěvníci internetových stránek mohli Správce kontaktovat a Správce jim mohl na jejich zprávu odpovědět. Tyto oprávněné zájmy Správce jsou právním základem zpracování osobních údajů.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Poskytování služeb a jejich zlepšování, marketing

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, případně smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.

 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte objednanou službu, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace , rovněž, abychom Vás informovali o novinkách v rámci marketingové strategie.

 • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. 

 

   2. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby

 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů

 • po dobu, po kterou je provozovatel povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené provozovatelem jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 15 let od jejich vystavení.

 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání. V případě nákupu dochází k automatickému prodloužení.

 • Komunikace 2 roky

 • Soutěže 1 rok

  3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy

 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat / Ecomail/

 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

 • veřejným orgánům (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování provozovatel zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 Poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, telefonní číslo a emailová adresa je smluvním požadavkem a jste povinni tyto osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze kontaktní formulář využít.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Rovněž smíte podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě změn těchto informací, bude tento dokument aktualizován.

V Praze, 1. 7. 2023

bottom of page